Gold Card

Rất nhiều người còn cho rằng massage là một phương pháp xuất xứ từ Ả Rập vì nó có nguồn gốc như tiếng của đất nước này là “mass” hay mas’s” mang ý nghĩa là ấn nhẹ nhàng. Thế nhưng theo nhiều tài liệu cổ ghi chép rằng cách đây khoảng 5000- 6000 năm trước một hệ thống massage đã xuất hiện nơi đất nước Trung Hoa, Hin -du, vùng Ai Cập cổ đại và Nhật Bản.

Viết bình luận